Tűzvédelem

tűzvédelem, tűzvédelem Pécs, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás PécsA munkavédelem mellett a cégek életében még egy fontos területet meg kell említeni, ez pedig a tűzvédelem, mivel minden állampolgár kötelezettsége a tűz elleni védekezés és megelőzés. Tegyen Ön is intézkedéseket, hogy a tűzeseteket megelőzze, hogy ebből a szempontból is biztonságosabbá tegye a környezetet a munkavállalói számára. Bízza rám a tűzvédelmi szaktevékenységek ellátását, mert teljes mértékben az Ön vállalkozásának igényei szerint, a hatályos jogszabályok alapján, testre szabottan végezem el a megbízást.

tűzvédelem, tűzvédelem Pécs, tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás PécsMinden munkáltatónak kötelessége az előírásoknak megfelelni, mert a törvény is előírja (1996. évi XXXI. törvény szerint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, részletek), hogy „a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. Ezen gazdálkodó szervezetek, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük”. A munkáltatóknak kötelességük gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák. A tűzvédelem biztosítását kizárólag megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti

A munkáltatót érintő legfőbb tűzvédelmi feladatok:

 • Kell, hogy legyen tűzvédelmi szabályzat,
 • Kell, hogy legyen tűzriadó terv,
 • Kell, hogy legyen elkészült kiürítés számítás,
 • Meg kell határozni a tűzvédelmi feladatokat és kötelezettségeket,
 • Meg kell tartani az új belépők és a meglévő munkavállalók tűzvédelmi oktatását és dokumentálását,
 • Kell, hogy legyen tűzriadó gyakorlat és a megtartásukról dokumentum,
 • Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzivíz medencék ellenőrzéséről, karbantartásáról és beszerzéséről.

Az általam nyújtott tűzvédelmi szolgáltatások a teljesség igénye nélkül:

 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése
 • Tűzriadó terv kidolgozása
 • Tűzvédelmi szemle megtartása, dokumentálása
 • Biztonsági jelzések meghatározása, és kihelyezése
 • A tűzvédelmi feladatok és kötelezettségek meghatározása
 • Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása
 • Tűzvédelmi felszerelések nyilvántartásának elkészítése, vezetése
 • A létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetve helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolásának elkészítése
 • Oktatási anyag, oktatási tematika és tesztlap készítése, oktatások megtartása, dokumentálása
 • Kiürítés számítások elvégzése
 • Tűzesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése

Amennyiben kérdése lenne, vegye fel velem a kapcsolatot.